top of page

2. apolinářská konference 2024

„Gynekologie a perinatologie v roce 2024"

22. 3. – 23. 3. 2024

posluchárna ČVUT Fakulta strojní, Technická 1902/4,
160 00 Praha 6 - Dejvice

1f879344-902d-4411-92c2-70bb4bb2c9a8_edited.jpg

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás srdečně pozvali k účasti na 2. apolinářské konferenci Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze. Navazujeme na první ročník v loňském roce, který byl velmi úspěšný. V roce 2024 chceme zachovat dvoudenní konferenci a pro velký zájem přesouváme její konání do prostor s výrazně větší kapacitou (430 posluchačů) - posluchárna ČVUT Fakulta strojní, Praha - Dejvice.

Kromě přehledových přednášek jsme program obohatili novými formáty a mezioborovými bloky diskutujícími témata z pohledů různých odborností.

Těšíme se na setkání s vámi.

 

                                                                        prof. MUDr. David Cibula, CSc.

přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Odborný garant konference

Organizátor konference

Apolinar - Nadacni fond logo_final.jpg
bottom of page