top of page

Místo konání konference

posluchárna ČVUT Fakulta strojní,

Technická 1902/4,

160 00 Praha 6 - Dejvice

Kontakt na sekretariát konference

Organizátor konference

Nadační fond Apolinář ve spolupráci s VFN a 1. LF UK

bottom of page